główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7141. Data: 2014-10-03 08:18
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 1 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7142. Data: 2014-10-02 11:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7143. Data: 2014-10-02 11:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7144. Data: 2014-10-02 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7145. Data: 2014-10-02 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7146. Data: 2014-10-02 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7147. Data: 2014-10-02 11:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7148. Data: 2014-10-02 09:36
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 1 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7149. Data: 2014-10-02 08:46
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 1 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7150. Data: 2014-10-01 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7151. Data: 2014-10-01 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7152. Data: 2014-10-01 15:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7153. Data: 2014-10-01 12:02
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 1 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7154. Data: 2014-10-01 12:01
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02 września 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7155. Data: 2014-10-01 12:01
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 1 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7156. Data: 2014-10-01 12:01
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 1 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7157. Data: 2014-10-01 11:58
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 1 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7158. Data: 2014-10-01 11:58
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 1 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7159. Data: 2014-10-01 09:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości rolnej nr 441 w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
7160. Data: 2014-10-01 09:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości rolnej nr 441 w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
7161. Data: 2014-09-30 15:05
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 września 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7162. Data: 2014-09-30 15:04
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 września 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7163. Data: 2014-09-30 15:04
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 września 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7164. Data: 2014-09-30 15:04
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 września 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7165. Data: 2014-09-30 15:02
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 września 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7166. Data: 2014-09-30 14:15
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice o rejestrze wyborców gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
7167. Data: 2014-09-30 14:15
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice o rejestrze wyborców gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
7168. Data: 2014-09-30 14:14
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice o rejestrze wyborców gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
7169. Data: 2014-09-30 13:34
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kuiltury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice pod nazwą: Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki
Wykonanie: Katarzyna Duda
7170. Data: 2014-09-30 12:45
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kuiltury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice pod nazwą: Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki
Wykonanie: Katarzyna Duda