główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7111. Data: 2015-02-05 09:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 19.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7112. Data: 2015-02-05 09:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 19.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7113. Data: 2015-02-05 09:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 19.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7114. Data: 2015-02-05 09:45
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 19.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7115. Data: 2015-02-05 09:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 18.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7116. Data: 2015-02-05 09:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 18.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7117. Data: 2015-02-05 09:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 18.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7118. Data: 2015-02-05 09:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 18.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7119. Data: 2015-02-05 09:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 18.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7120. Data: 2015-02-05 09:42
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 18.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7121. Data: 2015-02-05 09:42
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 18.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7122. Data: 2015-02-05 09:42
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 18.V.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7123. Data: 2015-02-05 08:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz do. sprzedaży nieruchomości w Rzekach Wielkich
Wykonanie: Urszula Bajdur
7124. Data: 2015-02-05 08:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz do. sprzedaży nieruchomości w Rzekach Wielkich
Wykonanie: Urszula Bajdur
7125. Data: 2015-02-05 08:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
7126. Data: 2015-02-04 14:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7127. Data: 2015-02-04 14:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7128. Data: 2015-02-04 14:39
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7129. Data: 2015-02-04 14:37
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2012
Wykonanie: Paweł Wysocki
7130. Data: 2015-02-04 14:37
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7131. Data: 2015-02-04 14:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7132. Data: 2015-02-04 08:47
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
7133. Data: 2015-02-04 08:44
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
7134. Data: 2015-02-03 16:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7135. Data: 2015-02-03 16:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7136. Data: 2015-02-03 16:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7137. Data: 2015-02-03 09:37
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Urszula Bajdur
7138. Data: 2015-02-03 09:15
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7139. Data: 2015-02-03 09:12
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7140. Data: 2015-02-02 15:23
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wniosk
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2/2015 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska