główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7111. Data: 2014-10-10 10:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7112. Data: 2014-10-10 10:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7113. Data: 2014-10-10 10:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7114. Data: 2014-10-09 11:04
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7115. Data: 2014-10-09 11:01
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7116. Data: 2014-10-09 11:00
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7117. Data: 2014-10-08 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7118. Data: 2014-10-08 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7119. Data: 2014-10-07 14:40
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 07.10.2014r.
Wykonanie: Bożena Lara
7120. Data: 2014-10-07 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7121. Data: 2014-10-07 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7122. Data: 2014-10-07 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7123. Data: 2014-10-07 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7124. Data: 2014-10-07 12:03
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - decyzje
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o umorzeniu postępowania
Wykonanie: Anna Rogalska
7125. Data: 2014-10-07 11:53
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia 07.10.2014r. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania.
Wykonanie: Anna Rogalska
7126. Data: 2014-10-07 08:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości rolnej nr 632 w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
7127. Data: 2014-10-07 08:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości rolnej nr 632 w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
7128. Data: 2014-10-03 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Przybyłowie, działka nr ewid. 10086, gmina Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7129. Data: 2014-10-03 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Przybyłowie, działka nr ewid. 10086, gmina Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7130. Data: 2014-10-03 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Przybyłowie, działka nr ewid. 10086, gmina Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7131. Data: 2014-10-03 12:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Przybyłowie, działka nr ewid. 10086, gmina Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7132. Data: 2014-10-03 12:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Przybyłowie, działka nr ewid. 10086, gmina Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7133. Data: 2014-10-03 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Przybyłowie, działka nr ewid. 10086, gmina Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7134. Data: 2014-10-03 10:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Zawadzie
Wykonanie: Urszula Bajdur
7135. Data: 2014-10-03 09:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wzdłuż ulicy Lisiej w miejscowości Garnek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7136. Data: 2014-10-03 09:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wzdłuż ulicy Lisiej w miejscowości Garnek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7137. Data: 2014-10-03 09:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wzdłuż ulicy Lisiej w miejscowości Garnek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7138. Data: 2014-10-03 09:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wzdłuż ulicy Lisiej w miejscowości Garnek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7139. Data: 2014-10-03 09:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wzdłuż ulicy Lisiej w miejscowości Garnek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7140. Data: 2014-10-03 09:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejących słupach wzdłuż ulicy Lisiej w miejscowości Garnek
Wykonanie: Aleksandra Stepień