główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7081. Data: 2014-10-20 12:52
Dział: Organy > Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisje Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
7082. Data: 2014-10-20 12:52
Dział: Organy > Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisje Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
7083. Data: 2014-10-20 12:10
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 20 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7084. Data: 2014-10-20 12:06
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KŁOMNICACH z dnia 20 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7085. Data: 2014-10-20 12:02
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KŁOMNICACH z dnia 20 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7086. Data: 2014-10-20 12:00
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 127/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7087. Data: 2014-10-20 11:18
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 127/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7088. Data: 2014-10-20 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rokowania po II przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej w Pacierzowie
Wykonanie: Urszula Bajdur
7089. Data: 2014-10-20 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rokowania po II przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej w Pacierzowie
Wykonanie: Urszula Bajdur
7090. Data: 2014-10-20 10:11
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 127/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7091. Data: 2014-10-20 10:10
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 127/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7092. Data: 2014-10-17 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7093. Data: 2014-10-16 08:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot.wynajęcia lokalu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7094. Data: 2014-10-16 08:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot.wynajęcia lokalu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7095. Data: 2014-10-15 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7096. Data: 2014-10-15 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7097. Data: 2014-10-15 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7098. Data: 2014-10-15 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: przetarg nieograniczony
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7099. Data: 2014-10-15 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7100. Data: 2014-10-15 11:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7101. Data: 2014-10-15 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7102. Data: 2014-10-15 10:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7103. Data: 2014-10-15 08:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7104. Data: 2014-10-15 08:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7105. Data: 2014-10-14 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7106. Data: 2014-10-14 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7107. Data: 2014-10-14 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7108. Data: 2014-10-13 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7109. Data: 2014-10-13 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7110. Data: 2014-10-10 10:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień