główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7051. Data: 2015-02-26 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7052. Data: 2015-02-26 09:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7053. Data: 2015-02-26 09:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7054. Data: 2015-02-26 09:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7055. Data: 2015-02-26 09:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7056. Data: 2015-02-26 09:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7057. Data: 2015-02-23 13:23
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz E - raporty
Opis zmian: dodanie artykułu: 3/2015 Raport oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7058. Data: 2015-02-23 13:20
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz E - raporty
Opis zmian: dodanie artykułu: 2/2015 Raport oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7059. Data: 2015-02-23 13:19
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz E - raporty
Opis zmian: dodanie artykułu: 1/2015 Raport oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7060. Data: 2015-02-17 15:29
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 17.02.2015r.
Wykonanie: Bożena Lara
7061. Data: 2015-02-17 14:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7062. Data: 2015-02-17 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7063. Data: 2015-02-17 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7064. Data: 2015-02-17 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
7065. Data: 2015-02-16 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7066. Data: 2015-02-16 15:18
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7067. Data: 2015-02-16 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7068. Data: 2015-02-13 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7069. Data: 2015-02-12 13:11
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7070. Data: 2015-02-11 09:57
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice w sprawie : zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r położonych na obszarze gminy Kłomnice
Wykonanie: Urszula Bajdur
7071. Data: 2015-02-10 14:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7072. Data: 2015-02-10 14:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7073. Data: 2015-02-10 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7074. Data: 2015-02-10 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7075. Data: 2015-02-10 14:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7076. Data: 2015-02-10 14:26
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7077. Data: 2015-02-10 14:24
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7078. Data: 2015-02-10 14:23
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7079. Data: 2015-02-10 14:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7080. Data: 2015-02-10 14:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki