główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7021. Data: 2014-10-20 13:28
Dział: Inne > Rejestry i ewidencje > pozostałe >
Opis zmian: dodanie artykułu: Podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Wykonanie: Paweł Wysocki
7022. Data: 2014-10-20 13:27
Dział: Inne > Jednostki pomocnicze > Sołectwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz sołectw i sołtysów gminy Kłomnice na kadencję 2011/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7023. Data: 2014-10-20 13:00
Dział: Inne > Jednostki pomocnicze > Sołectwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz sołectw i sołtysów gminy Kłomnice na kadencję 2011/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7024. Data: 2014-10-20 12:52
Dział: Organy > Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisje Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
7025. Data: 2014-10-20 12:52
Dział: Organy > Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisje Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
7026. Data: 2014-10-20 12:10
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 20 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7027. Data: 2014-10-20 12:06
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KŁOMNICACH z dnia 20 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7028. Data: 2014-10-20 12:02
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KŁOMNICACH z dnia 20 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7029. Data: 2014-10-20 12:00
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 127/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7030. Data: 2014-10-20 11:18
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 127/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7031. Data: 2014-10-20 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rokowania po II przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej w Pacierzowie
Wykonanie: Urszula Bajdur
7032. Data: 2014-10-20 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rokowania po II przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej w Pacierzowie
Wykonanie: Urszula Bajdur
7033. Data: 2014-10-20 10:11
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 127/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7034. Data: 2014-10-20 10:10
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 127/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7035. Data: 2014-10-17 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7036. Data: 2014-10-16 08:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot.wynajęcia lokalu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7037. Data: 2014-10-16 08:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot.wynajęcia lokalu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7038. Data: 2014-10-15 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7039. Data: 2014-10-15 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7040. Data: 2014-10-15 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7041. Data: 2014-10-15 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: przetarg nieograniczony
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7042. Data: 2014-10-15 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7043. Data: 2014-10-15 11:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7044. Data: 2014-10-15 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7045. Data: 2014-10-15 10:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7046. Data: 2014-10-15 08:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7047. Data: 2014-10-15 08:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Kłomnice i Nieznanice przy ul. Częstochowskiej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7048. Data: 2014-10-14 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7049. Data: 2014-10-14 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7050. Data: 2014-10-14 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień