główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7021. Data: 2015-03-04 14:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 30.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7022. Data: 2015-03-04 14:11
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 30.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7023. Data: 2015-03-04 14:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 29.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7024. Data: 2015-03-04 14:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 28.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7025. Data: 2015-03-04 14:06
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 27.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7026. Data: 2015-03-04 14:04
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 26.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7027. Data: 2015-03-04 14:02
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 25.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7028. Data: 2015-03-04 14:02
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 25.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7029. Data: 2015-03-04 12:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 24.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7030. Data: 2015-03-04 12:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 24.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7031. Data: 2015-03-04 11:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 23.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7032. Data: 2015-03-04 11:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 24.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7033. Data: 2015-03-04 11:39
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 23.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7034. Data: 2015-03-04 11:38
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 23.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
7035. Data: 2015-03-02 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7036. Data: 2015-03-02 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Urszula Bajdur
7037. Data: 2015-03-02 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości rolnych do dzierawy
Wykonanie: Urszula Bajdur
7038. Data: 2015-03-02 12:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości rolnych do dzierawy
Wykonanie: Urszula Bajdur
7039. Data: 2015-03-02 12:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz nieruchomości rolnych do dzierżawy
Wykonanie: Urszula Bajdur
7040. Data: 2015-03-02 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości rolnych do dzierżawy
Wykonanie: Urszula Bajdur
7041. Data: 2015-03-02 11:21
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.02.2015r.
Wykonanie: Anna Rogalska
7042. Data: 2015-02-27 15:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7043. Data: 2015-02-27 11:28
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Przewodniczący Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Wysocki
7044. Data: 2015-02-27 11:26
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Wójt >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
7045. Data: 2015-02-27 09:38
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 27.02.2015r.
Wykonanie: Bożena Lara
7046. Data: 2015-02-27 09:29
Dział: Inne > Nabór > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
7047. Data: 2015-02-27 08:50
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
Wykonanie: Anna Rogalska
7048. Data: 2015-02-27 08:49
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
Wykonanie: Anna Rogalska
7049. Data: 2015-02-27 08:47
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
Wykonanie: Anna Rogalska
7050. Data: 2015-02-27 08:45
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2015r.
Wykonanie: Anna Rogalska