główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7021. Data: 2015-01-08 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap IIb.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7022. Data: 2015-01-07 15:16
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz E - raporty
Opis zmian: dodanie artykułu: 2/2014 Raport oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7023. Data: 2015-01-07 10:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 146/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7024. Data: 2015-01-07 10:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 146/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7025. Data: 2015-01-07 10:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7026. Data: 2015-01-07 10:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 17.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7027. Data: 2015-01-07 09:59
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7028. Data: 2015-01-07 09:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 15.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7029. Data: 2015-01-07 09:53
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7030. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7031. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7032. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7033. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7034. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7035. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7036. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7037. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7038. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7039. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7040. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7041. Data: 2015-01-07 09:39
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7042. Data: 2015-01-07 09:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7043. Data: 2015-01-05 09:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7044. Data: 2014-12-30 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7045. Data: 2014-12-30 12:23
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia 30.12.2014r.
Wykonanie: Anna Rogalska
7046. Data: 2014-12-30 12:11
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2014r. o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie.
Wykonanie: Anna Rogalska
7047. Data: 2014-12-29 09:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7048. Data: 2014-12-27 08:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7049. Data: 2014-12-27 08:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7050. Data: 2014-12-24 12:31
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykonanie: Katarzyna Duda