główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6931. Data: 2014-11-24 07:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 632 w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
6932. Data: 2014-11-21 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6933. Data: 2014-11-19 10:59
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 18 listopada 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6934. Data: 2014-11-19 09:17
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6935. Data: 2014-11-19 08:07
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6936. Data: 2014-11-18 15:21
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6937. Data: 2014-11-18 14:18
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6938. Data: 2014-11-18 14:18
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6939. Data: 2014-11-18 14:16
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6940. Data: 2014-11-18 09:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6941. Data: 2014-11-14 08:03
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14.11.2014r.
Wykonanie: Anna Rogalska
6942. Data: 2014-11-14 08:00
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: 8/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
6943. Data: 2014-11-13 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 441 w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
6944. Data: 2014-11-13 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 441 w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
6945. Data: 2014-11-13 11:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6946. Data: 2014-11-13 11:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6947. Data: 2014-11-13 10:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6948. Data: 2014-11-12 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6949. Data: 2014-11-12 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6950. Data: 2014-11-12 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6951. Data: 2014-11-12 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6952. Data: 2014-11-12 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6953. Data: 2014-11-07 14:38
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.
Wykonanie: Katarzyna Duda
6954. Data: 2014-11-07 14:37
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.
Wykonanie: Katarzyna Duda
6955. Data: 2014-11-07 14:35
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.
Wykonanie: Katarzyna Duda
6956. Data: 2014-11-07 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na wynajęcie lokalu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6957. Data: 2014-11-07 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na wynajęcie lokalu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6958. Data: 2014-11-07 07:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 137/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.10.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6959. Data: 2014-11-07 07:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 136/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6960. Data: 2014-11-07 07:51
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki