główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6871. Data: 2014-11-25 10:00
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 311/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6872. Data: 2014-11-25 09:59
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 311/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6873. Data: 2014-11-25 09:59
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 311/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6874. Data: 2014-11-25 09:56
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 310/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6875. Data: 2014-11-25 09:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6876. Data: 2014-11-25 09:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6877. Data: 2014-11-24 07:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 632 w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
6878. Data: 2014-11-21 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6879. Data: 2014-11-19 10:59
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 18 listopada 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6880. Data: 2014-11-19 09:17
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6881. Data: 2014-11-19 08:07
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6882. Data: 2014-11-18 15:21
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6883. Data: 2014-11-18 14:18
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6884. Data: 2014-11-18 14:18
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6885. Data: 2014-11-18 14:16
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki wyborów na Wójta i do Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
6886. Data: 2014-11-18 09:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6887. Data: 2014-11-14 08:03
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14.11.2014r.
Wykonanie: Anna Rogalska
6888. Data: 2014-11-14 08:00
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: 8/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
6889. Data: 2014-11-13 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 441 w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
6890. Data: 2014-11-13 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 441 w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
6891. Data: 2014-11-13 11:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6892. Data: 2014-11-13 11:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6893. Data: 2014-11-13 10:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6894. Data: 2014-11-12 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6895. Data: 2014-11-12 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6896. Data: 2014-11-12 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6897. Data: 2014-11-12 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6898. Data: 2014-11-12 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6899. Data: 2014-11-07 14:38
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.
Wykonanie: Katarzyna Duda
6900. Data: 2014-11-07 14:37
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.
Wykonanie: Katarzyna Duda