główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6841. Data: 2015-03-12 11:45
Dział: Inne > Nabór > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda
6842. Data: 2015-03-12 09:22
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Zberezka oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na nazwę Zberezka /wieś/ oraz zmiany rodzaju miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6843. Data: 2015-03-12 09:17
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
6844. Data: 2015-03-12 09:12
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
6845. Data: 2015-03-11 13:54
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ŚRODOWISKACH SENIORÓW Z TERENU GMINY KŁOMNICE
Wykonanie: Katarzyna Duda
6846. Data: 2015-03-11 13:51
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ŚRODOWISKACH SENIORÓW Z TERENU GMINY KŁOMNICE
Wykonanie: Katarzyna Duda
6847. Data: 2015-03-11 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6848. Data: 2015-03-11 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6849. Data: 2015-03-11 09:32
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Zberezka oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na nazwę Zberezka /wieś/ oraz zmiany rodzaju miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6850. Data: 2015-03-11 08:01
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6851. Data: 2015-03-10 14:29
Dział: Inne > Nabór > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
6852. Data: 2015-03-10 14:27
Dział: Inne > Nabór > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
6853. Data: 2015-03-10 14:23
Dział: Inne > Nabór > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n." Prowadzenie orkiestry dętej z terenu gminy Kłomnice w roku 2015"
Wykonanie: Katarzyna Duda
6854. Data: 2015-03-10 14:21
Dział: Inne > Nabór > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. ? Prowadzenie orkiestry dętej z terenu gminy Kłomnice w roku 2015?
Wykonanie: Katarzyna Duda
6855. Data: 2015-03-10 08:59
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6856. Data: 2015-03-09 15:08
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
6857. Data: 2015-03-09 15:06
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
6858. Data: 2015-03-09 14:36
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n."Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2015"
Wykonanie: Katarzyna Duda
6859. Data: 2015-03-09 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6860. Data: 2015-03-09 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6861. Data: 2015-03-09 14:28
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6862. Data: 2015-03-09 14:28
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6863. Data: 2015-03-09 14:28
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6864. Data: 2015-03-09 14:28
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania budżetowe za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6865. Data: 2015-03-09 14:25
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n."Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2015"
Wykonanie: Katarzyna Duda
6866. Data: 2015-03-09 14:23
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n."Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2015"
Wykonanie: Katarzyna Duda
6867. Data: 2015-03-09 14:20
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n. ?Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2015?
Wykonanie: Katarzyna Duda
6868. Data: 2015-03-09 14:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 173/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6869. Data: 2015-03-09 14:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 172/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6870. Data: 2015-03-09 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki