główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6721. Data: 2015-04-09 07:50
Dział: Inne > Wybory > Wybory Prezydenta RP 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Paweł Wysocki
6722. Data: 2015-04-08 15:38
Dział: Inne > Wybory > Wybory Prezydenta RP 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Paweł Wysocki
6723. Data: 2015-04-08 15:10
Dział: Inne > Wybory > Wybory Prezydenta RP 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Paweł Wysocki
6724. Data: 2015-04-08 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby ogólnodostępnej strzelnicy sportowej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6725. Data: 2015-04-08 11:05
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.04.2015r. o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wykonanie: Anna Rogalska
6726. Data: 2015-04-08 11:03
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.04.2015r. o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wykonanie: Anna Rogalska
6727. Data: 2015-04-08 10:58
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - postanowienia
Opis zmian: dodanie artykułu: 1/2015 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
6728. Data: 2015-04-08 10:48
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2015r.
Wykonanie: Anna Rogalska
6729. Data: 2015-04-08 10:48
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2015r.
Wykonanie: Anna Rogalska
6730. Data: 2015-04-08 10:48
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2015r.
Wykonanie: Anna Rogalska
6731. Data: 2015-04-08 10:47
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.02.2015r.
Wykonanie: Anna Rogalska
6732. Data: 2015-04-08 10:47
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.04.2015r. o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wykonanie: Anna Rogalska
6733. Data: 2015-04-08 10:47
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.04.2015r. o zebraniu wystarczajacych materiałów i dowodów do wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowaniach.
Wykonanie: Anna Rogalska
6734. Data: 2015-04-08 10:43
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2015 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.04.2015r. o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wykonanie: Anna Rogalska
6735. Data: 2015-04-08 09:42
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. "Prowadzenie orkiestry dętej z terenu gminy Kłomnice w roku 2015"
Wykonanie: Katarzyna Duda
6736. Data: 2015-04-08 07:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 34.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6737. Data: 2015-04-07 15:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 34.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6738. Data: 2015-04-07 15:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 34.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6739. Data: 2015-04-07 15:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 34.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6740. Data: 2015-04-07 15:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 34.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6741. Data: 2015-04-07 15:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 34.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6742. Data: 2015-04-07 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 33.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6743. Data: 2015-04-07 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 33.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6744. Data: 2015-04-07 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
6745. Data: 2015-04-07 15:06
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr VII.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6746. Data: 2015-04-03 10:42
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 2.04.2015r.
Wykonanie: Bożena Lara
6747. Data: 2015-04-02 14:39
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
6748. Data: 2015-04-01 15:29
Dział: Inne > Wybory > Wybory Prezydenta RP 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01 kwietnia 2015 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6749. Data: 2015-04-01 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące utrzymywanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6750. Data: 2015-04-01 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Bieżące utrzymywanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Aleksandra Stepień