główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6691. Data: 2015-01-14 07:39
Dział: Urząd > Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
6692. Data: 2015-01-13 13:43
Dział: Urząd > Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
6693. Data: 2015-01-13 09:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6694. Data: 2015-01-13 08:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6695. Data: 2015-01-13 08:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono błąd pisarski
Wykonanie: Urszula Bajdur
6696. Data: 2015-01-13 08:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6697. Data: 2015-01-13 08:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono ogłoszenie
Wykonanie: Urszula Bajdur
6698. Data: 2015-01-12 19:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6699. Data: 2015-01-12 16:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6700. Data: 2015-01-12 16:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6701. Data: 2015-01-08 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce - Etap IIa.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6702. Data: 2015-01-08 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap IIb.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6703. Data: 2015-01-07 15:16
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz E - raporty
Opis zmian: dodanie artykułu: 2/2014 Raport oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
6704. Data: 2015-01-07 10:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 146/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6705. Data: 2015-01-07 10:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 146/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6706. Data: 2015-01-07 10:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6707. Data: 2015-01-07 10:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 17.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6708. Data: 2015-01-07 09:59
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6709. Data: 2015-01-07 09:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 15.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6710. Data: 2015-01-07 09:53
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6711. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6712. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6713. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6714. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6715. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6716. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6717. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6718. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6719. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6720. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki