główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6691. Data: 2015-04-16 08:51
Dział: Organy > Wójt Gminy > Dyżury >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury
Wykonanie: Paweł Wysocki
6692. Data: 2015-04-16 08:47
Dział: Organy > Wójt Gminy > Dyżury >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury
Wykonanie: Paweł Wysocki
6693. Data: 2015-04-14 10:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6694. Data: 2015-04-14 10:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6695. Data: 2015-04-14 10:47
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6696. Data: 2015-04-14 10:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6697. Data: 2015-04-14 10:45
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6698. Data: 2015-04-14 10:43
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6699. Data: 2015-04-14 10:43
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6700. Data: 2015-04-14 10:42
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6701. Data: 2015-04-14 10:41
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6702. Data: 2015-04-14 10:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6703. Data: 2015-04-14 10:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6704. Data: 2015-04-14 10:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6705. Data: 2015-04-14 10:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6706. Data: 2015-04-14 10:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6707. Data: 2015-04-14 10:28
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6708. Data: 2015-04-14 10:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6709. Data: 2015-04-13 14:51
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Paweł Wysocki
6710. Data: 2015-04-13 14:51
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Paweł Wysocki
6711. Data: 2015-04-13 14:50
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Paweł Wysocki
6712. Data: 2015-04-10 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. dzierżawy do lat 3 stanowisk handlowych na targowisku wiejskim
Wykonanie: Urszula Bajdur
6713. Data: 2015-04-10 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. dzierżawy do lat 3 stanowisk handlowych na targowisku wiejskim
Wykonanie: Urszula Bajdur
6714. Data: 2015-04-09 15:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6715. Data: 2015-04-09 15:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6716. Data: 2015-04-09 15:03
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6717. Data: 2015-04-09 15:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6718. Data: 2015-04-09 15:00
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6719. Data: 2015-04-09 14:59
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6720. Data: 2015-04-09 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące utrzymywanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Aleksandra Stepień