główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6631. Data: 2015-01-16 10:01
Dział: Inne > Rejestry i ewidencje > pozostałe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6632. Data: 2015-01-14 13:43
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6633. Data: 2015-01-14 13:42
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2014. Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie Pana Adama Śliwakowskiego
Wykonanie: Paweł Wysocki
6634. Data: 2015-01-14 13:42
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6635. Data: 2015-01-14 13:42
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
6636. Data: 2015-01-14 13:41
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
6637. Data: 2015-01-14 07:39
Dział: Urząd > Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
6638. Data: 2015-01-13 13:43
Dział: Urząd > Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
6639. Data: 2015-01-13 09:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6640. Data: 2015-01-13 08:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6641. Data: 2015-01-13 08:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono błąd pisarski
Wykonanie: Urszula Bajdur
6642. Data: 2015-01-13 08:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6643. Data: 2015-01-13 08:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono ogłoszenie
Wykonanie: Urszula Bajdur
6644. Data: 2015-01-12 19:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6645. Data: 2015-01-12 16:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6646. Data: 2015-01-12 16:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6647. Data: 2015-01-08 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce - Etap IIa.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6648. Data: 2015-01-08 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap IIb.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6649. Data: 2015-01-07 15:16
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz E - raporty
Opis zmian: dodanie artykułu: 2/2014 Raport oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
6650. Data: 2015-01-07 10:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 146/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6651. Data: 2015-01-07 10:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 146/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6652. Data: 2015-01-07 10:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6653. Data: 2015-01-07 10:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 17.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6654. Data: 2015-01-07 09:59
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6655. Data: 2015-01-07 09:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 15.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6656. Data: 2015-01-07 09:53
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6657. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6658. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6659. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6660. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki