główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6601. Data: 2015-05-07 11:39
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Kłomnice wycofane
Wykonanie: Paweł Wysocki
6602. Data: 2015-05-07 11:39
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6603. Data: 2015-05-07 11:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6604. Data: 2015-05-07 11:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 82/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6605. Data: 2015-05-07 11:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 81/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6606. Data: 2015-05-07 11:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6607. Data: 2015-05-06 14:52
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6608. Data: 2015-05-06 14:52
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6609. Data: 2015-05-06 14:50
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 78/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6610. Data: 2015-05-06 14:47
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6611. Data: 2015-05-06 14:47
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6612. Data: 2015-05-06 14:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6613. Data: 2015-05-06 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6614. Data: 2015-05-06 14:43
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6615. Data: 2015-05-06 14:42
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6616. Data: 2015-05-06 14:41
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6617. Data: 2015-05-06 14:41
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 72/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6618. Data: 2015-05-06 07:44
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6619. Data: 2015-05-05 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu na rzece Warcie w przebiegu drogi gminnej 598114S w km 0+211,77 - 0+227,32 w msc Rzeki Wielkie.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6620. Data: 2015-05-05 07:39
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6621. Data: 2015-05-04 10:41
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6622. Data: 2015-05-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6623. Data: 2015-05-04 10:36
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje udostępnione na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wykonanie: Paweł Wysocki
6624. Data: 2015-05-04 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6625. Data: 2015-05-04 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6626. Data: 2015-05-04 08:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości rolnych do dzierżawy na okres do 3 lat
Wykonanie: Urszula Bajdur
6627. Data: 2015-04-30 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu na rzece Warcie w przebiegu drogi gminnej 598114S w km 0+211,77 - 0+227,32 w msc Rzeki Wielkie.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6628. Data: 2015-04-30 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu na rzece Warcie w przebiegu drogi gminnej 598114S w km 0+211,77 - 0+227,32 w msc Rzeki Wielkie.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6629. Data: 2015-04-30 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu na rzece Warcie w przebiegu drogi gminnej 598114S w km 0+211,77 - 0+227,32 w msc Rzeki Wielkie.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6630. Data: 2015-04-30 15:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu na rzece Warcie w przebiegu drogi gminnej 598114S w km 0+211,77 - 0+227,32 w msc Rzeki Wielkie.
Wykonanie: Aleksandra Stepień