główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6451. Data: 2015-02-12 13:11
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6452. Data: 2015-02-11 09:57
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice w sprawie : zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014r położonych na obszarze gminy Kłomnice
Wykonanie: Urszula Bajdur
6453. Data: 2015-02-10 14:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6454. Data: 2015-02-10 14:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6455. Data: 2015-02-10 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6456. Data: 2015-02-10 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6457. Data: 2015-02-10 14:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6458. Data: 2015-02-10 14:26
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6459. Data: 2015-02-10 14:24
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6460. Data: 2015-02-10 14:23
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6461. Data: 2015-02-10 14:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6462. Data: 2015-02-10 14:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6463. Data: 2015-02-10 14:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6464. Data: 2015-02-10 14:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6465. Data: 2015-02-10 14:03
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6466. Data: 2015-02-10 14:03
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6467. Data: 2015-02-10 14:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6468. Data: 2015-02-10 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 22.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6469. Data: 2015-02-10 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 22.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6470. Data: 2015-02-10 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 22.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6471. Data: 2015-02-10 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 21.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6472. Data: 2015-02-10 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 20.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6473. Data: 2015-02-10 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 19.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6474. Data: 2015-02-10 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 18.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6475. Data: 2015-02-09 08:32
Dział: Inne > Nabór > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
6476. Data: 2015-02-09 08:29
Dział: Inne > Nabór > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015
Wykonanie: Katarzyna Duda
6477. Data: 2015-02-06 10:58
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Zberezka oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na nazwę Zberezka /wieś/ oraz zmiany rodzaju miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6478. Data: 2015-02-06 10:57
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Zberezka oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na nazwę Zberezka /wieś/ oraz zmiany rodzaju miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6479. Data: 2015-02-06 10:57
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Zberezka oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na nazwę Zberezka /wieś/ oraz zmiany rodzaju miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6480. Data: 2015-02-06 10:52
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Zberezka oraz sołectwa Michałów w sprawie zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości Zbereżka /kolonia/ na nazwę Zberezka /wieś/ oraz zmiany rodzaju miejscowości Michałów /kolonia/ na Michałów /wieś/.
Wykonanie: Paweł Wysocki