główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6211. Data: 2015-04-20 10:01
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje udostępnione na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wykonanie: Paweł Wysocki
6212. Data: 2015-04-17 18:50
Dział: Inne > Wybory > Wybory Prezydenta RP 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6213. Data: 2015-04-17 14:39
Dział: Urząd > Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
6214. Data: 2015-04-17 07:29
Dział: Urząd > Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
6215. Data: 2015-04-16 08:51
Dział: Urząd > Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
6216. Data: 2015-04-16 08:51
Dział: Organy > Wójt Gminy > Dyżury >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury
Wykonanie: Paweł Wysocki
6217. Data: 2015-04-16 08:47
Dział: Organy > Wójt Gminy > Dyżury >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury
Wykonanie: Paweł Wysocki
6218. Data: 2015-04-14 10:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6219. Data: 2015-04-14 10:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6220. Data: 2015-04-14 10:47
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6221. Data: 2015-04-14 10:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6222. Data: 2015-04-14 10:45
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6223. Data: 2015-04-14 10:43
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6224. Data: 2015-04-14 10:43
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6225. Data: 2015-04-14 10:42
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6226. Data: 2015-04-14 10:41
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6227. Data: 2015-04-14 10:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6228. Data: 2015-04-14 10:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6229. Data: 2015-04-14 10:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6230. Data: 2015-04-14 10:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6231. Data: 2015-04-14 10:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6232. Data: 2015-04-14 10:28
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6233. Data: 2015-04-14 10:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6234. Data: 2015-04-13 14:51
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Paweł Wysocki
6235. Data: 2015-04-13 14:51
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Paweł Wysocki
6236. Data: 2015-04-13 14:50
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Paweł Wysocki
6237. Data: 2015-04-10 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. dzierżawy do lat 3 stanowisk handlowych na targowisku wiejskim
Wykonanie: Urszula Bajdur
6238. Data: 2015-04-10 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. dzierżawy do lat 3 stanowisk handlowych na targowisku wiejskim
Wykonanie: Urszula Bajdur
6239. Data: 2015-04-09 15:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6240. Data: 2015-04-09 15:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki