główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6121. Data: 2015-05-07 12:18
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 33.VII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6122. Data: 2015-05-07 12:18
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 34.VII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6123. Data: 2015-05-07 12:18
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 35.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6124. Data: 2015-05-07 12:00
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.05.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6125. Data: 2015-05-07 11:42
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6126. Data: 2015-05-07 11:41
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Kłomnice wycofane
Wykonanie: Paweł Wysocki
6127. Data: 2015-05-07 11:39
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Kłomnice wycofane
Wykonanie: Paweł Wysocki
6128. Data: 2015-05-07 11:39
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6129. Data: 2015-05-07 11:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 83/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6130. Data: 2015-05-07 11:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 82/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6131. Data: 2015-05-07 11:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 81/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6132. Data: 2015-05-07 11:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 80/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6133. Data: 2015-05-06 14:52
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6134. Data: 2015-05-06 14:52
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 79/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6135. Data: 2015-05-06 14:50
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 78/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6136. Data: 2015-05-06 14:47
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6137. Data: 2015-05-06 14:47
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6138. Data: 2015-05-06 14:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6139. Data: 2015-05-06 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6140. Data: 2015-05-06 14:43
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.04.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6141. Data: 2015-05-06 14:42
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6142. Data: 2015-05-06 14:41
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6143. Data: 2015-05-06 14:41
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 72/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6144. Data: 2015-05-06 07:44
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6145. Data: 2015-05-05 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont mostu na rzece Warcie w przebiegu drogi gminnej 598114S w km 0+211,77 - 0+227,32 w msc Rzeki Wielkie.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
6146. Data: 2015-05-05 07:39
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6147. Data: 2015-05-04 10:41
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6148. Data: 2015-05-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
6149. Data: 2015-05-04 10:36
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje udostępnione na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wykonanie: Paweł Wysocki
6150. Data: 2015-05-04 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur