główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6031. Data: 2015-10-23 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku III przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6032. Data: 2015-10-23 13:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku III przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
6033. Data: 2015-10-23 07:56
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23 października 2015 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6034. Data: 2015-10-20 14:24
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 195/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6035. Data: 2015-10-20 14:24
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 195/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6036. Data: 2015-10-20 09:15
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Kłomnice wycofane
Wykonanie: Paweł Wysocki
6037. Data: 2015-10-19 14:36
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Kłomnice wycofane
Wykonanie: Paweł Wysocki
6038. Data: 2015-10-19 14:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 139/2015 Wójta Gminy Kłomnice wycofane
Wykonanie: Paweł Wysocki
6039. Data: 2015-10-19 14:34
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 142/2015 Wójta Gminy Kłomnice - wycofane
Wykonanie: Paweł Wysocki
6040. Data: 2015-10-19 12:48
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda
6041. Data: 2015-10-19 12:47
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda
6042. Data: 2015-10-19 12:45
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda
6043. Data: 2015-10-19 12:25
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
6044. Data: 2015-10-19 12:24
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
6045. Data: 2015-10-19 12:22
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
6046. Data: 2015-10-16 15:19
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 205/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6047. Data: 2015-10-16 15:19
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 204/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6048. Data: 2015-10-16 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 205/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6049. Data: 2015-10-16 14:08
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 204/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6050. Data: 2015-10-16 14:05
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 203/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6051. Data: 2015-10-16 14:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 203/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6052. Data: 2015-10-16 14:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 203/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6053. Data: 2015-10-16 14:03
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 202/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6054. Data: 2015-10-16 09:13
Dział: Inne > Rejestry i ewidencje > pozostałe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6055. Data: 2015-10-16 07:58
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 195/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
6056. Data: 2015-10-15 09:48
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6057. Data: 2015-10-15 07:44
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIII.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6058. Data: 2015-10-14 14:09
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIII.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6059. Data: 2015-10-14 12:55
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIII.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
6060. Data: 2015-10-14 10:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 71.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki