główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5761. Data: 2015-10-19 14:36
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Kłomnice wycofane
Wykonanie: Paweł Wysocki
5762. Data: 2015-10-19 14:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 139/2015 Wójta Gminy Kłomnice wycofane
Wykonanie: Paweł Wysocki
5763. Data: 2015-10-19 14:34
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 142/2015 Wójta Gminy Kłomnice - wycofane
Wykonanie: Paweł Wysocki
5764. Data: 2015-10-19 12:48
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda
5765. Data: 2015-10-19 12:47
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda
5766. Data: 2015-10-19 12:45
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda
5767. Data: 2015-10-19 12:25
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
5768. Data: 2015-10-19 12:24
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
5769. Data: 2015-10-19 12:22
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
5770. Data: 2015-10-16 15:19
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 205/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5771. Data: 2015-10-16 15:19
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 204/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5772. Data: 2015-10-16 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 205/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5773. Data: 2015-10-16 14:08
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 204/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5774. Data: 2015-10-16 14:05
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Sejmu i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 203/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5775. Data: 2015-10-16 14:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 203/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5776. Data: 2015-10-16 14:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 203/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5777. Data: 2015-10-16 14:03
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 202/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5778. Data: 2015-10-16 09:13
Dział: Inne > Rejestry i ewidencje > pozostałe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice.
Wykonanie: Paweł Wysocki
5779. Data: 2015-10-16 07:58
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 195/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
5780. Data: 2015-10-15 09:48
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5781. Data: 2015-10-15 07:44
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIII.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5782. Data: 2015-10-14 14:09
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIII.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5783. Data: 2015-10-14 12:55
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIII.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5784. Data: 2015-10-14 10:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 71.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5785. Data: 2015-10-14 10:29
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 71.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5786. Data: 2015-10-14 10:14
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 70.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5787. Data: 2015-10-14 10:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 70.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5788. Data: 2015-10-14 10:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 70.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5789. Data: 2015-10-14 09:26
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 69.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5790. Data: 2015-10-14 09:25
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 69.XIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki