główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5731. Data: 2015-07-17 15:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 126/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5732. Data: 2015-07-17 15:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 125/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5733. Data: 2015-07-17 15:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 125/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5734. Data: 2015-07-17 15:12
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 124/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5735. Data: 2015-07-17 15:12
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 124/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5736. Data: 2015-07-17 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 123/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5737. Data: 2015-07-17 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5738. Data: 2015-07-17 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 123/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5739. Data: 2015-07-17 15:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5740. Data: 2015-07-17 15:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 122/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5741. Data: 2015-07-17 14:58
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 121/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5742. Data: 2015-07-17 14:58
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 121/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5743. Data: 2015-07-17 14:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
5744. Data: 2015-07-17 14:54
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5745. Data: 2015-07-17 14:54
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5746. Data: 2015-07-17 14:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5747. Data: 2015-07-17 09:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 112/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5748. Data: 2015-07-17 09:02
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 110/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5749. Data: 2015-07-16 15:26
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Gminny Ośrodek Kultury >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Wykonanie: Paweł Wysocki
5750. Data: 2015-07-16 15:26
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Gminny Ośrodek Kultury >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Wykonanie: Paweł Wysocki
5751. Data: 2015-07-16 15:25
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Gminny Ośrodek Kultury >
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
5752. Data: 2015-07-16 15:13
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Gminny Ośrodek Kultury >
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
5753. Data: 2015-07-16 15:10
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5754. Data: 2015-07-16 15:08
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5755. Data: 2015-07-16 15:07
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5756. Data: 2015-07-15 14:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 120/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
5757. Data: 2015-07-15 14:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.06.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5758. Data: 2015-07-15 11:35
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Schronisko "AS" >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego schroniska dla zwierząt "AS"
Wykonanie: Paweł Wysocki
5759. Data: 2015-07-15 11:34
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Biblioteki >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminne Biblioteki Publicznej
Wykonanie: Paweł Wysocki
5760. Data: 2015-07-15 11:33
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki