główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5611. Data: 2016-02-10 08:12
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
5612. Data: 2016-02-10 07:55
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
5613. Data: 2016-02-09 11:29
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
5614. Data: 2016-02-09 07:35
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
5615. Data: 2016-02-08 13:27
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
5616. Data: 2016-02-08 12:00
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Joanna Woch Muszyńska
5617. Data: 2016-02-08 11:57
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > - - - Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.02.2016r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonanie: Joanna Woch Muszyńska
5618. Data: 2016-02-08 11:43
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Paweł Wysocki
5619. Data: 2016-02-08 11:43
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2016 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > - - - Formularz B - decyzje
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-1/2016
Wykonanie: Joanna Woch Muszyńska
5620. Data: 2016-02-08 11:37
Dział: Inne > Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja:
Wykonanie: Paweł Wysocki
5621. Data: 2016-02-08 11:37
Dział: Inne > Redakcja Biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja:
Wykonanie: Paweł Wysocki
5622. Data: 2016-02-08 11:34
Dział: Organy > Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd sprawuje
Wykonanie: Paweł Wysocki
5623. Data: 2016-02-08 11:33
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Paweł Wysocki
5624. Data: 2016-02-08 11:31
Dział: Organy > Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisje Rady Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
5625. Data: 2016-02-08 11:30
Dział: Organy > Zastępca Wójta Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
5626. Data: 2016-02-08 11:30
Dział: Organy > Wójt Gminy > Dyżury >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury
Wykonanie: Paweł Wysocki
5627. Data: 2016-02-08 11:29
Dział: Urząd > Organizacja urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja urzędu
Wykonanie: Paweł Wysocki
5628. Data: 2016-02-08 11:28
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Paweł Wysocki
5629. Data: 2016-02-08 11:27
Dział: Urząd > Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
5630. Data: 2016-02-08 11:26
Dział: Urząd > Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Paweł Wysocki
5631. Data: 2016-02-08 11:25
Dział: Organy > Rada Gminy > Skład Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Kłomnice kadencji 2014-2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
5632. Data: 2016-02-08 08:28
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 245/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5633. Data: 2016-02-08 08:28
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 244/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5634. Data: 2016-02-08 08:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 242/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5635. Data: 2016-02-08 08:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 241/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5636. Data: 2016-02-08 08:25
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 245/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5637. Data: 2016-02-08 08:23
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 244/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5638. Data: 2016-02-08 08:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 242/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5639. Data: 2016-02-08 08:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 242/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5640. Data: 2016-02-08 08:11
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 241/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki