główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5461. Data: 2016-01-12 13:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5462. Data: 2016-01-12 13:53
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5463. Data: 2016-01-12 13:53
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5464. Data: 2016-01-12 13:52
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5465. Data: 2016-01-12 13:50
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 96.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5466. Data: 2016-01-12 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 95.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5467. Data: 2016-01-12 13:37
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 94.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5468. Data: 2016-01-12 13:35
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 94.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5469. Data: 2016-01-12 13:35
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 94.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5470. Data: 2016-01-12 13:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 93.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5471. Data: 2016-01-12 13:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 93.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5472. Data: 2016-01-12 13:00
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 93.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5473. Data: 2016-01-12 12:38
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIX.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
5474. Data: 2016-01-12 12:32
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Protokół Nr XVIII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5475. Data: 2016-01-12 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVIII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5476. Data: 2016-01-12 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XVIII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5477. Data: 2016-01-12 12:04
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XVIII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5478. Data: 2016-01-12 11:02
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5479. Data: 2016-01-12 11:02
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XVII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5480. Data: 2016-01-05 14:07
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda
5481. Data: 2016-01-05 14:05
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda
5482. Data: 2016-01-05 14:02
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda
5483. Data: 2016-01-05 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda
5484. Data: 2016-01-04 08:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
5485. Data: 2016-01-04 08:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
5486. Data: 2015-12-30 15:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 137/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.07.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
5487. Data: 2015-12-30 15:13
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 137/2015 Wójta Gminy Kłomnice - nie podjęto
Wykonanie: Paweł Wysocki
5488. Data: 2015-12-29 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Witkowicach w okresie styczeń-czerwiec 2016
Wykonanie: Robert Gonera
5489. Data: 2015-12-29 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Garnku w okresie styczeń-czerwiec 2016
Wykonanie: Robert Gonera
5490. Data: 2015-12-23 13:52
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 238/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki