główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4891. Data: 2016-01-13 15:09
Dział: Inne > Jednostki pomocnicze > Sołectwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz sołectw i sołtysów gminy Kłomnice na kadencję 2015-2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
4892. Data: 2016-01-12 16:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 216/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4893. Data: 2016-01-12 14:35
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 101.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4894. Data: 2016-01-12 14:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 100.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4895. Data: 2016-01-12 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 100.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4896. Data: 2016-01-12 14:28
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 99.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4897. Data: 2016-01-12 14:00
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 98.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4898. Data: 2016-01-12 14:00
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 98.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4899. Data: 2016-01-12 14:00
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 98.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4900. Data: 2016-01-12 13:56
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 98.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4901. Data: 2016-01-12 13:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4902. Data: 2016-01-12 13:53
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4903. Data: 2016-01-12 13:53
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4904. Data: 2016-01-12 13:52
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4905. Data: 2016-01-12 13:50
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 96.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4906. Data: 2016-01-12 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 95.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4907. Data: 2016-01-12 13:37
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 94.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4908. Data: 2016-01-12 13:35
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 94.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4909. Data: 2016-01-12 13:35
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 94.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4910. Data: 2016-01-12 13:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 93.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4911. Data: 2016-01-12 13:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 93.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4912. Data: 2016-01-12 13:00
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 93.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4913. Data: 2016-01-12 12:38
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIX.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4914. Data: 2016-01-12 12:32
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Protokół Nr XVIII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4915. Data: 2016-01-12 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVIII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4916. Data: 2016-01-12 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XVIII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4917. Data: 2016-01-12 12:04
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XVIII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4918. Data: 2016-01-12 11:02
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4919. Data: 2016-01-12 11:02
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XVII/2015
Wykonanie: Paweł Wysocki
4920. Data: 2016-01-05 14:07
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczny Program Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Wykonanie: Katarzyna Duda