główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4651. Data: 2016-11-16 10:08
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono załącznik
Wykonanie: Paweł Wysocki
4652. Data: 2016-11-16 10:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4653. Data: 2016-11-16 10:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4654. Data: 2016-11-16 10:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4655. Data: 2016-11-16 10:02
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4656. Data: 2016-11-16 09:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4657. Data: 2016-11-16 09:54
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4658. Data: 2016-11-16 09:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4659. Data: 2016-11-15 15:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4660. Data: 2016-11-15 15:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4661. Data: 2016-11-15 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4662. Data: 2016-11-15 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4663. Data: 2016-11-15 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4664. Data: 2016-11-15 14:44
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Wykonanie: Katarzyna Duda
4665. Data: 2016-11-15 14:43
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Wykonanie: Katarzyna Duda
4666. Data: 2016-11-14 15:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 162/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4667. Data: 2016-11-14 14:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 160/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4668. Data: 2016-11-14 14:34
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 161/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4669. Data: 2016-11-14 14:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 161/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4670. Data: 2016-11-14 14:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.05.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4671. Data: 2016-11-14 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 160/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4672. Data: 2016-11-14 14:28
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 160/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4673. Data: 2016-11-14 11:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.05.2016. Dodatkowy opis redaktora: Usunięto niepotrzebne spacje w główce.
Wykonanie: Paweł Wysocki
4674. Data: 2016-11-14 11:00
Dział: Prawo Lokalne > Regulamin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Urzędu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
4675. Data: 2016-11-14 10:56
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2016. Dodatkowy opis redaktora: Dodano brakujące wprowadzenie
Wykonanie: Paweł Wysocki
4676. Data: 2016-11-14 10:34
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVI.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4677. Data: 2016-11-14 10:32
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXVI.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4678. Data: 2016-11-14 09:05
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 07.11.2016
Wykonanie: Barbara Sośniak
4679. Data: 2016-11-14 09:01
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 7 listopada 2016 roku
Wykonanie: Barbara Sośniak
4680. Data: 2016-11-14 08:56
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 15 września 2016 roku
Wykonanie: Barbara Sośniak