główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

451. Data: 2019-07-09 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
452. Data: 2019-07-09 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
453. Data: 2019-07-09 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
454. Data: 2019-07-09 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
455. Data: 2019-07-09 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
456. Data: 2019-07-09 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
457. Data: 2019-07-09 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
458. Data: 2019-07-09 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
459. Data: 2019-07-09 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
460. Data: 2019-07-09 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
461. Data: 2019-07-09 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
462. Data: 2019-07-09 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie wrzesień - grudzień 2019
Wykonanie: Robert Gonera
463. Data: 2019-07-09 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
464. Data: 2019-07-09 10:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
465. Data: 2019-07-05 13:49
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 64/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
466. Data: 2019-07-05 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 65/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
467. Data: 2019-07-05 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 66/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
468. Data: 2019-07-05 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 67/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
469. Data: 2019-07-05 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 68/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
470. Data: 2019-07-05 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
471. Data: 2019-07-05 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 70/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
472. Data: 2019-07-05 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 71/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
473. Data: 2019-07-05 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 72/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
474. Data: 2019-07-05 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 73/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
475. Data: 2019-07-05 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 74/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
476. Data: 2019-07-05 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 75/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
477. Data: 2019-07-05 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 76/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
478. Data: 2019-07-05 13:45
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 77/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
479. Data: 2019-07-05 13:45
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 78/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
480. Data: 2019-07-05 13:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 79/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki