główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4381. Data: 2016-11-18 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości rolnej.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4382. Data: 2016-11-18 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Garnku.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4383. Data: 2016-11-18 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości rolnej.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4384. Data: 2016-11-18 07:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 188/3 w Zdrowej.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4385. Data: 2016-11-17 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 188/3 w Zdrowej.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4386. Data: 2016-11-17 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 300/1 w Zawadzie.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4387. Data: 2016-11-17 07:42
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVI.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4388. Data: 2016-11-16 10:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4389. Data: 2016-11-16 10:09
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4390. Data: 2016-11-16 10:08
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono załącznik
Wykonanie: Paweł Wysocki
4391. Data: 2016-11-16 10:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4392. Data: 2016-11-16 10:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4393. Data: 2016-11-16 10:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4394. Data: 2016-11-16 10:02
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4395. Data: 2016-11-16 09:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4396. Data: 2016-11-16 09:54
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4397. Data: 2016-11-16 09:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4398. Data: 2016-11-15 15:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4399. Data: 2016-11-15 15:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4400. Data: 2016-11-15 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4401. Data: 2016-11-15 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4402. Data: 2016-11-15 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4403. Data: 2016-11-15 14:44
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Wykonanie: Katarzyna Duda
4404. Data: 2016-11-15 14:43
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Wykonanie: Katarzyna Duda
4405. Data: 2016-11-14 15:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 162/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4406. Data: 2016-11-14 14:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 160/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4407. Data: 2016-11-14 14:34
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 161/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4408. Data: 2016-11-14 14:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 161/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4409. Data: 2016-11-14 14:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.05.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4410. Data: 2016-11-14 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 160/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki