główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4171. Data: 2016-11-15 14:43
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Wykonanie: Katarzyna Duda
4172. Data: 2016-11-14 15:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 162/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4173. Data: 2016-11-14 14:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 160/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4174. Data: 2016-11-14 14:34
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 161/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4175. Data: 2016-11-14 14:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 161/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4176. Data: 2016-11-14 14:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.05.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4177. Data: 2016-11-14 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 160/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4178. Data: 2016-11-14 14:28
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 160/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4179. Data: 2016-11-14 11:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.05.2016. Dodatkowy opis redaktora: Usunięto niepotrzebne spacje w główce.
Wykonanie: Paweł Wysocki
4180. Data: 2016-11-14 11:00
Dział: Prawo Lokalne > Regulamin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Urzędu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
4181. Data: 2016-11-14 10:56
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 52/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.03.2016. Dodatkowy opis redaktora: Dodano brakujące wprowadzenie
Wykonanie: Paweł Wysocki
4182. Data: 2016-11-14 10:34
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVI.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4183. Data: 2016-11-14 10:32
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXVI.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4184. Data: 2016-11-14 09:05
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 07.11.2016
Wykonanie: Barbara Sośniak
4185. Data: 2016-11-14 09:01
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 7 listopada 2016 roku
Wykonanie: Barbara Sośniak
4186. Data: 2016-11-14 08:56
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 15 września 2016 roku
Wykonanie: Barbara Sośniak
4187. Data: 2016-11-14 08:55
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 15 września 2016 roku. Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono literówkę w tytule.
Wykonanie: Barbara Sośniak
4188. Data: 2016-11-08 12:14
Dział: Inne > Petycje > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja Zarządu Lokalnego Forum Obywatelskiego i Samorządowego
Wykonanie: Paweł Wysocki
4189. Data: 2016-11-03 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I pisemnym nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie gruntu pod istniejącymi kioskami ,,RUCH" w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4190. Data: 2016-11-02 07:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I pisemnym nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie gruntu pod istniejącymi kioskami ,,RUCH" w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4191. Data: 2016-10-31 09:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I pisemnym nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie powierzchni pod istniejącymi kioskami ,,RUCH".
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4192. Data: 2016-10-31 08:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I pisemnym nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie powierzchni pod istniejącymi kioskami ,,RUCH".
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4193. Data: 2016-10-19 15:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4194. Data: 2016-10-19 15:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4195. Data: 2016-10-19 15:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4196. Data: 2016-10-19 12:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 147/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.09.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4197. Data: 2016-10-19 12:00
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 159/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4198. Data: 2016-10-19 11:59
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 159/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4199. Data: 2016-10-19 10:35
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXV.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4200. Data: 2016-10-19 10:34
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXIV.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki