główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4141. Data: 2016-11-21 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Witkowicach w okresie styczeń - czerwiec 2017
Wykonanie: Robert Gonera
4142. Data: 2016-11-21 09:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Witkowicach w okresie styczeń - czerwiec 2017
Wykonanie: Robert Gonera
4143. Data: 2016-11-21 09:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Witkowicach w okresie styczeń - czerwiec 2017
Wykonanie: Robert Gonera
4144. Data: 2016-11-21 09:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Witkowicach w okresie styczeń - czerwiec 2017
Wykonanie: Robert Gonera
4145. Data: 2016-11-21 09:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Witkowicach w okresie styczeń - czerwiec 2017
Wykonanie: Robert Gonera
4146. Data: 2016-11-21 09:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Witkowicach w okresie styczeń - czerwiec 2017
Wykonanie: Robert Gonera
4147. Data: 2016-11-18 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości rolnej.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4148. Data: 2016-11-18 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Garnku.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4149. Data: 2016-11-18 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości rolnej.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4150. Data: 2016-11-18 07:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 188/3 w Zdrowej.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4151. Data: 2016-11-17 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 188/3 w Zdrowej.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4152. Data: 2016-11-17 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 300/1 w Zawadzie.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4153. Data: 2016-11-17 07:42
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVI.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4154. Data: 2016-11-16 10:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 167/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4155. Data: 2016-11-16 10:09
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4156. Data: 2016-11-16 10:08
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 156/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono załącznik
Wykonanie: Paweł Wysocki
4157. Data: 2016-11-16 10:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4158. Data: 2016-11-16 10:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4159. Data: 2016-11-16 10:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 166/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4160. Data: 2016-11-16 10:02
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4161. Data: 2016-11-16 09:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4162. Data: 2016-11-16 09:54
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4163. Data: 2016-11-16 09:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 165/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.11.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4164. Data: 2016-11-15 15:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4165. Data: 2016-11-15 15:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 164/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4166. Data: 2016-11-15 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4167. Data: 2016-11-15 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4168. Data: 2016-11-15 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.10.2016
Wykonanie: Paweł Wysocki
4169. Data: 2016-11-15 14:44
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Wykonanie: Katarzyna Duda
4170. Data: 2016-11-15 14:43
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Wykonanie: Katarzyna Duda