główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4021. Data: 2017-02-01 15:27
Dział: Inne > Nabór > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na wolne urzędnicze samodzielne stanowisko pracy inspektor d/s obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
4022. Data: 2017-02-01 15:23
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.02.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4023. Data: 2017-02-01 15:22
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.02.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4024. Data: 2017-02-01 15:22
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.02.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4025. Data: 2017-02-01 15:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
4026. Data: 2017-02-01 15:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
4027. Data: 2017-02-01 15:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
4028. Data: 2017-02-01 14:54
Dział: Inne > Petycje > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja Szulc-Efekt sp. z o. o.
Wykonanie: Paweł Wysocki
4029. Data: 2017-02-01 14:53
Dział: Inne > Petycje > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja Szulc-Efekt sp. z o. o.
Wykonanie: Paweł Wysocki
4030. Data: 2017-02-01 14:53
Dział: Inne > Petycje > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja Szulc-Efekt sp. z o. o.
Wykonanie: Paweł Wysocki
4031. Data: 2017-02-01 13:47
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Wykonanie: Katarzyna Duda
4032. Data: 2017-01-31 12:56
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego. Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego
Wykonanie: Barbara Sośniak
4033. Data: 2017-01-31 12:55
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego
Wykonanie: Barbara Sośniak
4034. Data: 2017-01-31 12:43
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Dodatkowy opis redaktora: Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
Wykonanie: Barbara Sośniak
4035. Data: 2017-01-31 12:40
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
Wykonanie: Barbara Sośniak
4036. Data: 2017-01-31 11:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.01.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4037. Data: 2017-01-31 11:25
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.01.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4038. Data: 2017-01-31 11:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.01.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4039. Data: 2017-01-31 11:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.01.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4040. Data: 2017-01-31 11:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4041. Data: 2017-01-31 10:51
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
4042. Data: 2017-01-31 10:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.01.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4043. Data: 2017-01-31 10:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.01.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4044. Data: 2017-01-31 10:37
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
4045. Data: 2017-01-31 09:24
Dział: Inne > Petycje > Rok 2016 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Petycja Zarządu Lokalnego Forum Obywatelskiego i Samorządowego
Wykonanie: Paweł Wysocki
4046. Data: 2017-01-25 21:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
Wykonanie: Aleksandra Stepień
4047. Data: 2017-01-25 21:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
Wykonanie: Aleksandra Stepień
4048. Data: 2017-01-25 07:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
4049. Data: 2017-01-23 15:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.01.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
4050. Data: 2017-01-23 15:00
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.01.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki