główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

361. Data: 2019-12-04 11:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie styczeń - czerwiec 2020
Wykonanie: Robert Gonera
362. Data: 2019-12-04 11:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie styczeń - czerwiec 2020
Wykonanie: Robert Gonera
363. Data: 2019-12-04 10:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej ul. Lisiej w miejscowości Garnek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
364. Data: 2019-12-02 15:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 184/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
365. Data: 2019-12-02 15:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 185/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
366. Data: 2019-12-02 15:39
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 186/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
367. Data: 2019-12-02 15:39
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 186/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
368. Data: 2019-12-02 15:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 186/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
369. Data: 2019-12-02 15:37
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 186/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
370. Data: 2019-12-02 15:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 185/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
371. Data: 2019-12-02 15:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 184/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
372. Data: 2019-12-02 15:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 183/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
373. Data: 2019-12-02 13:56
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Dawid Smolarek
374. Data: 2019-12-02 10:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 177/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.11.2019
Wykonanie: Karolina Gonera
375. Data: 2019-12-02 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
376. Data: 2019-12-02 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
377. Data: 2019-12-02 09:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
378. Data: 2019-12-02 09:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
379. Data: 2019-12-02 08:22
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
380. Data: 2019-11-29 11:54
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna
Wykonanie: Barbara Sośniak
381. Data: 2019-11-29 11:54
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna
Wykonanie: Barbara Sośniak
382. Data: 2019-11-29 11:53
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna. Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice
Wykonanie: Barbara Sośniak
383. Data: 2019-11-29 11:52
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna
Wykonanie: Barbara Sośniak
384. Data: 2019-11-29 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach w okresie styczeń - czerwiec 2020r
Wykonanie: Robert Gonera
385. Data: 2019-11-29 10:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach w okresie styczeń - czerwiec 2020r
Wykonanie: Robert Gonera
386. Data: 2019-11-29 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
387. Data: 2019-11-29 10:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
388. Data: 2019-11-29 10:04
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. . Dodatkowy opis redaktora: Dodano protokół z konsultacji
Wykonanie: Paweł Wysocki
389. Data: 2019-11-29 08:54
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
390. Data: 2019-11-29 07:50
Dział: Prawo Lokalne > Nagrania Sesji Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 14 z dnia 28.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki