główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

331. Data: 2019-11-13 13:37
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
Wykonanie: Barbara Sośniak
332. Data: 2019-11-13 13:36
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
Wykonanie: Barbara Sośniak
333. Data: 2019-11-13 13:33
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
Wykonanie: Barbara Sośniak
334. Data: 2019-11-12 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa ulicy Poprzecznej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
335. Data: 2019-11-08 14:54
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 08.11.2019r.. Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna
Wykonanie: Barbara Sośniak
336. Data: 2019-11-08 14:53
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 08.11.2019r.
Wykonanie: Barbara Sośniak
337. Data: 2019-11-08 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
338. Data: 2019-11-08 13:31
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 08.11.2019r.
Wykonanie: Bożena Lara
339. Data: 2019-11-08 13:22
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.11.2019r.
Wykonanie: Bożena Lara
340. Data: 2019-11-08 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
341. Data: 2019-11-08 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
342. Data: 2019-11-08 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
343. Data: 2019-11-08 13:05
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.11.2019r.
Wykonanie: Bożena Lara
344. Data: 2019-11-08 12:22
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 103/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
345. Data: 2019-11-08 12:17
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 102/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
346. Data: 2019-11-08 12:17
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 102/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
347. Data: 2019-11-08 12:14
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 101/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
348. Data: 2019-11-08 12:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 100/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
349. Data: 2019-11-08 12:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 100/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
350. Data: 2019-11-08 11:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 99/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
351. Data: 2019-11-08 11:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 99/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
352. Data: 2019-11-08 11:34
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 98/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
353. Data: 2019-11-08 11:33
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 97/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
354. Data: 2019-11-08 11:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 96/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
355. Data: 2019-11-08 11:17
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 103/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
356. Data: 2019-11-08 11:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 102/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
357. Data: 2019-11-08 11:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 101/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
358. Data: 2019-11-08 11:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 100/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
359. Data: 2019-11-08 11:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 99/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
360. Data: 2019-11-08 11:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 98/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki