główna zawartość
artykuł nr 51

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 52

Przebudowa drogi gminnejul. Księżycowej w miejscowości...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 53

Wykaz nieruchomości rolnych do dzierżawy do 3 lat

Wykaz

artykuł nr 54

Wykaz nieruchomości do dzierżawy do 3 lat

Wykaz

artykuł nr 55

Wykaz nieruchomości do dzierżawy do 3 lat

Wykaz