główna zawartość
artykuł nr 41

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości...

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość w Skrzydlowie

artykuł nr 42

"Przetarg na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Garnku w roku szkolnym 2011/2012" - zmiana SIWZ

Zespół Szkół w Garnku informuje, że w przetargu nieograniczonym na „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Garnku w roku szkolnym 2011/2012” uległ korekcie przedmiot zamówienia. W związku z powyższym dokonano zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w stosunku do pierwotnej siwz w punktach: 3.2; 3.3; 3.4; 3.8, 3.9; 3.10, 9.2; 10.3.b; 11.1; 11.3; w załączniku nr 1, załączniku nr 6 i załączniku nr 7.

W załączniku zamieszczamy jednolity tekst specyfikacji po dokonanych zmianach.

artykuł nr 43

Przetarg na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Garnku w...

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Garnku w roku szkolnym 2011/2012

artykuł nr 44

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego,...

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP Rzerzęczyce

artykuł nr 45

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego...

Ogłoszenie o wyniku przetargu