główna zawartość
artykuł nr 16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kłomnice: Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i pomocowych do realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kłomnice w ramach projektu > Równy start - szansą na lepsze jutro < współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł nr 17

Wykaz dot. sprzedaży bezprzetargowej działki w Kłomnicach.

Wykaz

artykuł nr 18

Wykaz dot. wydzierżawienia gruntu pod istniejącymi...

Wykaz

artykuł nr 19

Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości rolnych...

Wykaz

artykuł nr 20

Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Rzeki...

Przetarg nieograniczony