główna zawartość
artykuł nr 6

Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 8 plus 1.

przetarg nieograniczony

artykuł nr 7

Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 8

Udzielenie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 9

Zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 8 plus 1

przetarg nieograniczony

artykuł nr 10

przetarg nieograniczony

Zakup wraz z dostawą pomocy edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kłomnice, uczestniczących w zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, realizowanych w ramach projektu -Równy start - szansą na lepsze jutro-, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego