główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na Zakup oleju opałowego lekkiego...

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 10.000 litrów oleju opałowego lekkiego. CPV: 09135100-5 Termin składania ofert: 5 stycznia 2012r. do godz.10:00 Wiecej informacji w ogłoszeniu i SIWZ

artykuł nr 2

Wykaz dot.wydzierżawienia działki rolnej w Rzekach Małych

Wykaz

artykuł nr 3

Wykaz - zamiana działek położonych w Nieznanicach...

dot. zamiany działek 540/2 i 526/44 w Nieznanicach

artykuł nr 4

Wykaz- sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości w Witkowicach

dot. wykazu dla działki nr 174/1 w Witkowicach

artykuł nr 5

Wykaz - sprzedaż nieruchomości rolnej w drodze przetargu...

dot. wykazu dla działki nr 198/2 w Nieznanicach