główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja dotycząca samodzielnego zgłaszania swojej...

dotycząca samodzielnego zgłaszania swojej kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej

artykuł nr 2

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27...

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

artykuł nr 3

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27...

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

artykuł nr 4

Informacja dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze,...

dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27...

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych