główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektor...

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Kłomnice naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 166/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dn. 4.11.2019r. do przeprowadzenia postępowania konkursowego w składzie:...

artykuł nr 2

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkurs na stanowisko...

Wymiar etatu: pełny etat Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania -3  lata Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach, ul. Strażacka 18A, 420270 Kłomnice

artykuł nr 3

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ D/S URBANISTYKI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

Informuje się, że ogłoszony Zarządzeniem nr 122/2019 z dnia 06.08.2019r. Wójta  Gminy Kłomnice konkurs na głównego specjalistę d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice został nierozstrzygnięty z powodu na braku ofert.

artykuł nr 4

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  NABORU NA  GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ  D/S  URBANISTYKI, PLANOWANIA  I  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  NABORU

NA  GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ  D/S  URBANISTYKI, PLANOWANIA  I  ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

 

Informuje się , że w  ogłoszonym  Zarządzeniem  nr. 122/2019 z dnia 06.08.2019r. Wójta  Gminy Kłomnice naborze  na głównego specjalistę d/ s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice w Załączniku nr 1 do Zarządzenia zmienia się pkt.8 .1), który uzyskuje brzmienie :

„ 8.1) Wymagane dokumenty należy: przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub składać osobiście w siedzibie Urzędu-ul. Strażacka 20,pokój 103, w terminie do 02 września 2019 r .do godz.: 15:30

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją główny specjalista d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego ”.

 

 

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ D/S URBANISTYKI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU NA  GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ  D/S  URBANISTYKI, PLANOWANIA  I  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

Informuje się , że ogłoszony Zarządzeniem  nr. 112/2019 z dnia 17.07.2019r. Wójta  Gminy Kłomnice konkurs na głównego specjalistę d/ s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice został nierozstrzygnięty z powodu na braku ofert.