główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru

NA KIEROWNIKA REFERATU ROZWOJU I PROMOCJI GMINY W URZĘDZIE GMINY W KŁOMNICACH OGŁOSZONEGO ZARZĄDZENIEM NR 170/2018 WÓJTA GMINY KŁOMNICE  Z DNIA 07.12.2018r.