główna zawartość
artykuł nr 31

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 22 sierpnia...

Starosta Częstochowski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Częstochowie w wyborach do Rady Powiatu w Częstochowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 32

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20 sierpnia 2018...

Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach w wyborach do Rady Gminy Kłomnice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 33

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16...

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.

artykuł nr 34

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16...

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018.

artykuł nr 35

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14...

w sprawie informacji o ilości mieszkańców