Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie

 Treść postanowienia w załączniku

Załączniki
Załącznik   195.596 KB

Protokół z wyborów

 Protokół w załączniku

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Częstochowie

o wynikach wyborów uzupełniających do rady Gminy Kłomnice przeprowadzonych w dniu 23 kwietnia 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21 kwietnia 2017 r.

dla mężów zaufania wyznaczonych przez Komitety Wyborcze.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2 i Nr 12 po ukonstyuowaniu

 Składy w załączniku

Zawiadomienie o terminie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz. 15) zawiadamiam, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych - Nr 12 z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach i Nr 12 z siedzibą w Strażnicy OSP Pacierzów, okręg wyborczy  nr 4 powołanych do obsługi Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r., odbędzie się w dniu  5 kwietnia 2017r. (środa) o godzinie 15.30 w pokoju nr 2 (sala ślubów) Urzędu Gminy Kłomnice. Obecność obowiązkowa.

Uchwała Nr 3/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 30 marca ...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r., w okręgu wyborczym nr 4.

Uchwała Nr 2/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 30 marca ...

w sprawie ustalenia treści karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.

Komunikat Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24 marca 2017 r.

o dodatkowym naborze kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych: Nr 2 – Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, Nr 12 – Strażnica OSP Pacierzów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 16 marca 2017 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu nr 4 zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 14 marca 2017 r.

 o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kłomnice w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 4, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10 marca 2017 r.

 w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMI...

 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu Nr 4 (obejmującym sołectwa: Bartkowice, Michałów i Pacierzów) zostaną przeprowadzone w dniu  23 kwietnia 2017r. w godzinach od 7.00 do 21. 00.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 8 marca 2017 r.

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 8 marca 2017 r.

 w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych nr 2 oraz nr 12

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Treść w załączniku

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06 marca 2017r.

 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06 marca 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Harmonogram prac Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach

powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu Nr 4, do Rady Gminy Kłomnice w dniu 24 lutego 2017r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 06.03.2017r.

 Podaje się do publicznej  wiadomości wyborców skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 24 lutego 2017 r.

 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Częstochowie

Zarządzenie nr 47/17 Wojewody Ślaskiego z dnia 8 lutego 2017 roku

zmieniające zarządzenie sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4

Treść w załączniku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 lutego 2017 roku

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznczonej siedzibie Gminne Komisji Wyborczej w Kłomnicach.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie:  zarządzonych na dzień 23.04.2017 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice.

Zarządzenie nr 39/17 Wojewody Ślaskiego z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 

Treść w załączniku.