Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23 października 2015 r.

dla mężów zaufania wyznaczonych przez Komitety Wyborcze.

Zarządzenie nr 205/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015

w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Szkole Kłomnice.

Zarządzenie nr 204/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015

w sprawie: zmiany składu osobowego w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Strażnicy OSP Nieznanice, właściwej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 203/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.10.2015

w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kłomnicach, właściwej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U.Nr 21 poz.112 z późn. zm.)zawiadamiam, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych na terenie Gminy Kłomnice w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. odbędzie się w dniu 7 października 2015r. (środa) o godzinie 15.30 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Kłomnice. Obecność obowiązkowa.

Zarządzenie Nr 198/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05 października 2015r.

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 197/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02 października 2015r.

w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02 października 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02 października 2015 r.

Informuję, że w poniedziałek  5 października 2015 r. o godzinie 10:00 w sali USC– pokój Nr 2, parter Urzędu Gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej 20 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie gminy Kłomnice wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Ogłoszenie

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych  na terenie Gminy Kłomnice.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 września 2015 r.

  w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 września 2015 r.

dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15 września 2015r.

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kłomnice.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14 września 2015 r.

o możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14 września 2015 r.

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice o rejestrze wyborców Gminy Kłomnice z dni...

W Urzędzie Gminy Kłomnice prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice, a także w referendach lokalnych i ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w ...

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września 2015 r.

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

Informacja Wójta Gminy Kłomnicez dnia 04 września 2015 r.

dotycząca wyznaczenia na obszarze Gminy Kłomnice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04 września 2015 r.

o prawie do uzyskania informacji o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. przez osoby niepełnosprawne.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.

W załczniku zamieszczmy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Państwowa Komisja Wyborcza - odnośnik do strony