Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02 września 2015 r.

dla mężów zaufania wyznaczonych przez podmioty upoważnione w głosowaniu zarządzonym na dzień  06 września 2015 r.

Zarządzenie nr 151/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.08.2015

w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07 sierpnia 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07 sierpnia 2015 r.
 
Informuję, że we wtorek  11 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:00 w sali USC – pokój Nr 2, parter Urzędu Gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej 20 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji ds. Referendum  dla przeprowadzenia na terenie gminy Kłomnice Referendum Ogólnokrajowego.
 
  Z up. Wójta Gminy
  Adam Śliwakowski
  Zastępca Wójta

Informacja Wójta Gminy Kłomnicez dnia 6 sierpnia 2015 r.

dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu osób, mieszkańców Gminy Kłomnice, uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Komunikat Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31 lipca 2015 r.

Do podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

Informacja Wójta Gminy Kłomnicez dnia 15 lipca 2015 r.

o możliwości sporządzenia wniosku o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 9 lipca 2015 r.

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 7 lipca 2015 r.

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 lipca 2015 r.

o możliwości głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 lipca 2015 r.

o prawie do uzyskania informacji o referendum ogólnokrajowym przez osoby niepełnosprawne

Informacja Wójta Gminy Kłomnice o rejestrze wyborców Gminy Kłomnice

W Urzędzie Gminy Kłomnice prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice, a także w referendach lokalnych i ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w ...