główna zawartość
artykuł nr 1

7. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.05.2015r....

„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”

artykuł nr 2

6. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.04.2015r....

„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”

artykuł nr 3

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.04.2015r....

„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”

artykuł nr 4

4. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.02.2015r.

„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”

artykuł nr 5

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2015r.

„Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary na granicy działek nr 66 i 67, obręb Konary” (zachodnia część działek).