główna zawartość
artykuł nr 11

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia...

Realizacja ogrodu zoologicznego w miejscowości Rzerzęczyce na działkach ewidencyjnych 10094, 9546, k.m. 15, obręb Rzerzęczyce.