główna zawartość
artykuł nr 6

6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia...

Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91

artykuł nr 7

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia 07.10.2014r. w...

Realizacja ogrodu zoologicznego w miejscowości Rzerzęczyce na działkach ewidencyjnych 10094, 9546, k.m. 15, obręb Rzerzęczyce.

artykuł nr 8

4. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.06.2014r....

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 57 oraz 56, 58 (oddziaływania rotora) obręb Konary, gmina Kłomnice.

artykuł nr 9

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.06.2014r....

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 57 oraz 56, 58 (oddziaływania rotora) obręb Konary, gmina Kłomnice.

artykuł nr 10

2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 14.05.2014r.

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce ewid,: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora) obręb Konary, gmina Kłomnice.