główna zawartość
artykuł nr 6

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice

W dniu 15.07.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zdrowej , Zdrowa ul. Kłomnicka 31 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pod tytułem Budowa atrakcji turystycznej poprzez urządzenie centrum aktywności ruchowej w miejscowości Zdrowa. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy Kłomnice , pok. 209 w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

artykuł nr 7

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w sołectawch gminy Kłomnice.

  W dniu 06.06.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice, Kłomnice ul. Częstochowska 3, na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod tytułem : Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 209 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Załączniki:
Załącznik 14 KB
Załącznik MB
artykuł nr 8

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem...

W dniu 20.01.2014r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa Al. NMP 54 na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o nazwie : Świetlica „Ochronka” w Garnku. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536...