główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2013r.o...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, do realizacji na działce nr ewid.: 139 oraz działkach nr ewid. 138 i 140- zasięg rotora, obręb Konary, gm. Kłomnice