Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z pominięciem otwartego konk...

W dniu 26.09.2013r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „WARTA” ZAWADA. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. ”Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectw Zawada.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ...

 W dniu 26.09.2013r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „WARTA” ZAWADA na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. „Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectwa Zawada”. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r, Nr 234, po...

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ...

  W dniu 18.09.2013r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Rzeki Wielkie. Oferta została złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r, Nr 234, poz. 1536). Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kłomnice, pok. ...

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ...

W dniu 05.10.2012r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pod tytułem „Dofinansowanie klubu sportowego uczestniczącego w klasie okręgowej i drużyn młodzieżowych” .

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ...

W dniu 07.05.2012r do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Fundację im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków w Garnku.

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W dniu 23.08.2011 roku Klub Sportowy „WARTA” Zawada złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Propagowania sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Kłomnic.

INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W dniu 05.07.2011 r została złożona oferta przez Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zorganizowania Festynu Sportowo- Rekreacyjnego- Dni Sportu w Rzerzęczycach w okresie 30-31.07.2011 r.

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W dniu 05.07.2011 roku Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zorganizowania XX Festynu Sportowo- Rekreacyjnego Dni Sportu w Rzerzęczycach w okresie 30- 31.07.2011 r.

INFORMACJA O OFERCIE Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT.

Oferta organizacji pozarządowej złożona poza otwartym konkursem ofert.

Dostępne podkategorie:
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2014