główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012r.

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012r.

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2012r.

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2012 r.

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.11.2012r.

Budowa alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury, działka nr ewid. 9546, obręb Rzerzęczyce.