główna zawartość
artykuł nr 1

8/2012 postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny...

Uruchomienie zakładu odzysku opon oraz odpadów gumowych.

artykuł nr 2

7/2012 postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia...

Adaptacja nieużywanego budynku inwentarskiego na budynek produkcyjno- socjalny służący produkcji mebli tapicerowanych.

artykuł nr 3

6/2012 postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia...

budowa alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury.

artykuł nr 4

5/2012 postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia...

Rozbudowa ulicy Księżej w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 5

4/2012 postanowienie o konieczności przeprowadzania oceny...

Rozbudowa istniejącej hodowli zwierząt futerkowych w miejscowości Garnek.