Majątek trwały Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2010

Majątek trwały Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2010

Majątek trwały Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2009

Majątek trwały Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2009

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.12.08

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.12.08: 83 806 990,87

Dług publiczny Gminy wg stanu na 31.12.08

Dług publiczny Gminy wg stanu na 31.12.08: - 5 829 724,-

Dług publiczny urzędu wg stanu na 31.12.04

Dług publiczny urzędu wg stanu na 31.12.04: - 4 447 367,-

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.10.04

Majątek trwały gminy Kłomnice na dzień 31.10.04: 52 645 294,-