główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół Nr XVI.2020

Protokół Nr XVI.2020 z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.01.2020r.